Statens vegvesen deltar i internasjonalt FoU-samarbeid gjennom flere fora.

Internasjonalt forskningssamarbeid gir tilgang til kunnskapsnettverk, økonomiske midler og muligheter for demonstrasjon og testing. I Norden deltar vi i NordFoU (nordfou.org)  som har som oppgave å initiere fellesnordiske forskningsprosjekter. NordFoU er basert på en avtale mellom nordiske vegmyndigheter om felles gjennomføring og finansiering av FoU-prosjekter.

Samarbeidspartnere i Europa er europeiske vegmyndigheter, gjennom CEDR (Conference of European Directors of Roads) (cedr.eu) sitt Transnational Road Research Programme og FEHRL (Forum of European National Highway Reseach Laboratories) (fehrl.org) som er en sammenslutning av forskningsinstitutter knyttet til nasjonale vegmyndigheter. FEHRL gir også tilgang til FoU-virksomhet i USA og Australia gjennom deres assosierte medlemskap. 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er vi med i forskningsprogram i regi av EU og i OECDs International Transport Forum (ITF).