EvacSound er et evakueringssystem som utvikles av Trafsys AS med assistanse av SINTEF og NORCE.

Systemet tar utgangspunkt i utfordringene knyttet til en selvredningssituasjon. Formålet med EvacSound er, på en trygg og effektiv måte, å lose de som befinner seg i tunnelen ut ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler. Ved brann detekterer systemet automatisk hvor i tunnelen brannen har oppstått og beregner ut fra dette hvilke signaler som skal formidles til personer i tunnelen avhengig av hvor disse befinner seg.

EvacSound skiller seg fra eksisterende PA-systemer («Public Announcement») på en rekke områder. Man vil blant annet legge vekt på menneskelig intuisjon i utformingen av rettledningssignalene som systemet sender ut. Dermed vil systemet fungere uavhengig av trafikantenes språklige og kulturelle bakgrunn.

Systemet skal være selvkalibrerende, uten dødsoner, og kompensere for fysiske parametere som kan forringe kvaliteten på de utsendte signalene. I tillegg åpner systemet for toveiskommunikasjon mellom tunnel og veitrafikksentral. Operatør kan dermed målrettet respondere på rop om hjelp eller lignende og presist geleide redningspersonell til riktig sted raskt og effektivt.

Prosjektperiode og fremdrift

Innovasjonspartnerskapet har et utviklingsløp på 36 måneder fra kontraktsinngåelse. Testing av løsning vil starte i løpet av første kvartal i 2020 og vil pågå ut over våren/sommeren.

Selvredning i tunnel
Selvredning ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler. Illustrasjon Evacsound Foto: Evacsound

Nullvisjonen i norske vegtunneler