Avtale om partnerskap ble inngått mellom Statens vegvesen og Trafsys, AS, Bergen 12.mars 2019.

Trafsys er et norskeid selskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer. Selskapet har vært en aktør i bransjen siden 1988 og har hovedkontor i Bergen samt kontorer i Oppegård og Stockholm.

Foruten et stort antall styre-, regulering- og overvåkningsleveranser, er Vegvokteren, toppsystemet brukt av Vegtrafikksentralene i region vest og nord, en del av Trafsys’ portefølje. De skal sammen med underleverandørene Sintef Akustikk, Trondheim og NORCE (Norwegian Research Center AS), Bergen levere systemet EVACSOUND som er et lyd- og lysbasert evakueringssystem.

Nullvisjonen i norske vegtunneler