VegDim er et forsknings- og utviklingsprogram innen analytisk dimensjonering av veger som startet i 2018 og avsluttes i 2023.

VegDim

Målet med FoU-programmet er å utvikle og ta i bruk et analytisk dimensjoneringssystem for dekkekonstruksjoner. Dette verktøyet skal tilpasses norske forhold og byggemetoder slik at livsløpskostnader og miljøeffekter blir tatt hensyn til ved planlegging og optimalisering av vegkonstruksjoner. Hovedleveransen fra FoU-programmet vil være et nytt dimensjoneringssystem (dataverktøy) og en dimensjoneringspraksis der en har større fleksibilitet og mulighet til å dokumentere konsekvenser av ulik valg av standard.

VegDim skal gi:

  1. Bedre systemer for planlegging og forvaltning av vegnettet
  2. Redusert miljøbelastning: reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp ved bygging og vedlikehold av veger
  3. Økt kunnskap og kompetanse innen vegteknologi

Et moderne dimensjoneringssystem som gir dokumentasjon på tilstandsutviklingen vil gi et mye bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av veger. Dette vil gi grunnlag for optimalisert forvaltning av vegnettet (livsløpskostnader) og bedre langsiktige vedlikeholdsplaner.

Ved bruk av disse verktøyene kan man også ta hensyn til miljø ved planlegging, bygging og vedlikehold av veger. Dette gjør at vi på en bedre måte kan oppnå reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp, som vil bidra til å oppnå nasjonale klimamål.

Programmet vil gjennom interessante studentoppgaver og ny kunnskap også bidra til bedre rekruttering til fagområdet.