SMARTere vedlikehold av veginfrastruktur er et tverrfaglig FOU-prosjekt med hensikt på å forbedre og effektivisere vedlikehold av vegnettet i Norge.

I 2020 startet FoU-programmet SMARTere vedlikehold. Det unike prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NTNU, og NTNU Technology Transfer AS.

Vi ønsker å utvikle nye metoder, produkter og teknologier til sektoren. I tillegg skal vi øke kunnskap og bidra til rekruttering innen relevante fagområder.

Vi håper at forskningsresultatene vil gi oss de løsningene Statens vegvesen og entreprenører trenger for å utføre de rette tiltakene på det rette stedet til den rette tiden.

Les mer om prosjektet på NTNU. 

Programeierskap og programledelse hos Statens vegvesen ligger ved avdeling teknologi, divisjon Drift og vedlikehold.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

, Senioringeniør Teknologi Drift og vedlikehold, Statens vegvesen
Sjefingeniør Teknologi Drift og Vedlikehold, Statens vegvesen

 

Gå vidare