Punkt-ATK betyr at det er én fotoboks som måler farten ved ett punkt.

Illustrasjon av punktmåling av fart
Illustrasjon av punktmåling av fart

Trykkfølsomme sensorer i hvert kjørefelt gir et meget presist signal når et kjøretøys hjulpar (aksler) passerer.

Fartsmåleren registrerer disse signalene og kalkulerer hastighet for hver aksel og sender dataene til kamerautstyret. Fartsmåleren sertifiseres årlig hos Justervesenet og fotoboksen får ikke tatt bilder uten gyldig sertifikat.

Kamerautstyret tar bilde hvis hastigheten på første aksel er høyere enn innstilt grense (fotogrensen). Bildet overføres, via Statens vegvesens manuelle kontroll, til politiet.

For punkt-ATK er det avmerket en fotosone på asfalten der bildet tas. Fotosonen er 80 cm bred og er merket med to hvite hjelpelinjer og eventuelt én senterlinje (fotolinjen). På bildet skal forhjulet til kjøretøyet være i fotosonen.

Kamerautstyret er montert i fotoboksen og består av et digitalt kamera, en blits og en datamaskin.

Du finner en oversikt over automatisk trafikkontroll (ATK) i vegkart.no hvor alle ATK boksene kan søkes opp: 

Personvern

  • Det blir ikke tatt bilde av kjøretøy som kjører i lovlig fart.
  • Alle bilder og data er krypterte og kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel.

Er du blitt fotografert i en fotoboks og har spørsmål i den forbindelse, kontakter du Politiets ATK-senter på telefon 71 26 68 00 (sentralbord).

Politiet kan du også nå på telefon 02800.

Automatisk trafikkontroll