Automatisk trafikkontroll gjennomføres som et samarbeid mellom Politiet og Statens vegvesen.

I likhet med mange andre land har Norge automatisk overvåking av fart i tillegg til at politiet gjennomfører manuelle kontroller av fart. Automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene. ATK har størst effekt på de mer alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

Punkt-ATK og streknings-ATK

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket. Dette gjøres gjennom politiets straffesaksbehandling.

Alle som blir tatt i fotoboks blir tilskrevet med brev. Det blir ikke gitt opplysninger om registrerte fartsovertredelser før saken er behandlet, og det er sendt ut brev. Har du spørsmål til saken, kan du kontakte Politiets ATK-senter på telefon 712 66800 eller e-post til . Politiet kan du også nå på telefon 02800.

Sertifisering av utstyr

Alt utstyret som brukes til automatisk trafikkontroll, blir sertifisert etter bestemte rutiner hos Justervesenet. Det er lagt inn en sperre i ATK-systemet som gjør at det ikke kan bli utført kontroller hvis sertifiseringstiden har gått ut på deler av utstyret.

Ta kontakt med Statens vegvesen hvis du har spørsmål om det tekniske.

Illustrasjon som viser skiltene for punkt- og gjennomsnittsmåling av fart.
Automatisk trafikkontroll varsles med skilt. Skiltet til venstre brukes når du nærmer deg en fotoboks som måler farten på et punkt. De to andre brukes når du kjører inn i en tunnel med strekningsmåling av fart og når du nærmer deg en vegstrekning der gjennomsnittsfarten din blir målt. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Illustrasjon: Bodil Dam Bustad