Hva kan hver enkelt gjøre som trafikant for å unngå å komme i en alvorlig ulykke?

Ta e-læringskurset

Norge er blant de mest «trafikksikre» landene i verden. Likevel er det et stort antall personer som blir drept eller hardt skadd hvert år. 

Trafikksikkerhetsarbeidet er sammensatt, og det er mange store og små tiltak som gjør at trafikksikkerheten stadig blir bedre. E-læringskurset tar opp noen av de viktigste temaene du som trafikant kan gjøre noe med. Husk at trafikksikker atferd ofte er både økonomisk fornuftig og at det gir god flyt i trafikken.

Vi håper du har god nytte av kurset.