Talet på drepne i vegtrafikken til og med november 2023.

Trafikkulykker blir lagde inn i statistikkgeneratoren vår TRINE. I TRINE kan du setje opp eigne tabellar over ulykkesdata tilbake til 1990 og eksportere til Excel. Det blir tilrådd å bruke nettlesaren Chrome.

Trafikkulykker blir også lagde inn i Vegkart. I Vegkart finn du informasjon om ulykkene ved å søkje på «trafikkulykke». Naviger i kartet eller eksporter datasettet til Excel.

Det er Statistisk sentralbyrå som er den offisielle leverandøren av ulykkesdata i Noreg. Sjå også Noregs offisielle statistikk på trafikkulykker (SSB).

Førespurnader om ulykkesdata kan rettast til .

Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i november frå 2017 til 2023.
Grafisk framstilling av talet på drepne i vegtrafikkulykker i november frå 2017 til 2023.
Drepne i vegtrafikken i november 2017–2023
Årstall Antall
2017 11
2018 14
2019 8
2020 7
2021 4
2022 13
2023 6