Statens vegvesen benytter et kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker som hjelpemiddel i våre kontrolloppgaver.

Kamerasystemet gjør det enklere for Statens vegvesen å gjennomføre effektive kontroller.

Kontrollformål

Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn med kjøretøy i Norge. Formålet med kamerasystemet er bedre målretting i kontrollarbeidet for å bidra til Statens vegvesens målsetninger om

 • økt trafikksikkerhet
 • trygg trafikkavvikling
 • like konkurransevilkår

Hvis du bryter regelverket, er sannsynligheten større for at du blir stoppet i kontroll. Overholder du regelverket, slipper du unødvendig kontroll.

Kontroll med persontransport / vanlige bilister

Kontrollvirksomheten bruker kamerasystemet som et hjelpemiddel for å vinke inn de bilene som bryter regelverket til en kontroll. Kontrollen skjer alltid i et fysisk møte med en kontrollør fra Statens vegvesen som vurderer bilens tekniske tilstand og sjekker at avgifter er betalt.

Slik fungerer systemet

 • Kameraet tar foto av bilskiltet.
 •  Systemet tolker registreringsnummeret på bildet over til et lesbart format.
 • Kameraer leser registreringsnumrene til alle som kjører forbi, og sammenligner disse med en liste over kjøretøy som blant annet er begjært avregistrert i motorvognregisteret.
 • Hvis registreringsnummer ikke gir treff i listene, vil kjøretøyet ofte passere uten kontroll.
 • Hvis registreringsnummeret gir treff, vil Statens vegvesen vurdere om de skal kontrollere kjøretøyet.

Hvor og når er skiltgjenkjenningssystemet aktivt?

På steder hvor Statens vegvesen har plassert et automatisk skiltgjenkjenningsystem, har vi også satt opp skilt 558 «Videokontroll/-overvåking».

Statens vegvesen setter kun opp systemet på og langs offentlig vei, og det omfatter både faste og mobile kameraer. Andre offentlige myndigheter som benytter skilt 558, er politiet og tollvesenet.

Hvis en kontrollør fra Statens vegvesen stopper deg i en trafikkontroll, skal du alltid informeres om at dette er en trafikkontroll og årsak til kontrollen.

Likevel kan du også bli stoppet når det ikke er noe galt. Statens vegvesen har ofte kampanjer for å informere og spre kunnskap om trafikksikkerhet. Blant annet står vi bak nasjonale bilbeltekontroller ved skolestart for å sikre at barn i og på veien kommer trygt frem til skolen. Vi står også bak vinterkampanjer som særlig er rettet mot tyngre kjøretøy, for å sikre at disse er rustet med gode vinterdekk og kjetting på norske vinterveier.

Hvilken informasjon gir kamerasystemet?

Skiltleseren leser bilens registreringsnummer og gir kontrollørene informasjon om bilen har et bruksforbud eller andre mangler. Varslingslister produseres fra Statens vegvesens egne systemer og kjøretøyregister.

Statens vegvesen er systemeier og behandlingsansvarlig for skiltgjenkjenningssystemet.

Hvilken informasjon er registrert om meg?

 • Informasjonen som benyttes er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer/skilt. Den er ikke knyttet til navn eller andre personrelaterte opplysninger.
 • Informasjon etter en passering slettes etter 1 time.

Hvordan havner jeg i systemet?

Du passerer enten et punkt hvor Statens vegvesen har faste kamerasystemer eller en mobil kontroll.

Føreren av et kjøretøy har ansvar for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og eieren (brukeren) av kjøretøyet plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes hvis det ikke er i forskriftsmessig stand (jf. vegtrafikkloven § 23).

Hvis bilen ikke er i orden, kan dette bety at bilen har et bruksforbud, og den kan bli begjært avskiltet. Et kjøretøy kan få bruksforbud om det mangler forsikring, ikke ha gjennomgått EU-kontroll eller har alvorlige feil og mangler. Andre årsaker kan være at kjøretøyet er solgt, men ikke omregistrert hos Statens vegvesen.

Noen eksempler på hva du må ha i orden til enhver tid:

 • Bilen må ha blitt godkjent i EU-kontroll.
 • Bilen må ha ansvarsforsikring.
 • Bilen må ikke være meldt stjålet.
 • Bilen må ikke være begjært avskiltet.
 • Kjøretøy over 3 500 kg i næring må ha gyldig bombrikke.

Hvis du har spørsmål til årsavgiften og om du tror kjøretøyet har blitt avskiltet, kan du kontakte Skatteetaten.