Her finner du en oversikt over enkelte lokale kampanjer og tiltak innen trafikksikkerhet.

Hvordan arbeide med ulykkesforebygging lokalt?

Heftet Lokal ulykkesforebygging – systematisk og tverrfaglig arbeid (PDF) er utarbeidet av Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Skadeforebyggende forum.

Hensikten med heftet er å peke på behov og muligheter for samarbeid i kommunene. I tillegg ønsker man å motivere til innsats. Hoveddelen av heftet inneholder en konkret oppskrift på hvordan man kan arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunen. Metoden er det såkalte kvalitetshjulet i fire trinn. I tillegg gir heftet en nyttig oversikt over viktige aktører innen ulykkesforebygging, og beskriver forutsetninger for å lykkes i arbeidet.

TREFF - Trafikksikkerhet for erfarne fotgjengere

Det skal være attraktivt å gå - for alle. Les mer om TREFF