Materiell om fotgjengersikkerhet til bruk på ulike typer seniorsamlinger, som den lokale pensjonistforeningen, historielaget eller turgruppa.

Dere kan velge mellom ulike temaer:

  • Fokus på trafikksikkerhet for eldre fotgjengere.
  • Syn, hørsel og førlighet.
  • Synlighet i trafikken.
  • Trafikkutfordringer i nærmiljøet.
  • Å krysse vegen.
  • Hvorfor dette tiltaket?

Under finnes presentasjoner med tilhørende veiledere. I tillegg generelle veiledere etter hvilke temaer som er relevante, og metoder og tips til hvordan gjennomføre samling med fokus på fotgjengersikkerhet.

Video om trafikksikkerhet for eldre

Lokale kampanjer og tiltak

  • Trafikksikkerhet for eldre fotgjengere

  • Materiell