Materiell om fotgjengersikkerhet til bruk på ulike typer seniorsamlinger, som den lokale pensjonistforeningen, historielaget eller turgruppa.

Dere kan velge mellom ulike temaer:

  • Fokus på trafikksikkerhet for eldre fotgjengere.
  • Syn, hørsel og førlighet.
  • Synlighet i trafikken.
  • Trafikkutfordringer i nærmiljøet.
  • Å krysse vegen.
  • Hvorfor dette tiltaket?

Under finnes presentasjoner med tilhørende veiledere. I tillegg generelle veiledere etter hvilke temaer som er relevante, og metoder og tips til hvordan gjennomføre samling med fokus på fotgjengersikkerhet.

Video om trafikksikkerhet for eldre

Veiledninger

Det følger med en spesifikk veileder til hver presentasjon med fakta og konkrete forslag til aktiviteter og samtaler. Denne kan du skrive ut og ha selv når du skal lede samlingen. Hvis du vil ha tilbakemelding fra deltagerne, kan du skrive ut evalueringsskjemaet som de fyller ut og leverer til deg.

Kontakt oss

Har du spørsmål til opplegget, kan du kontakte Torkel Barlaup Nødtvedt på e-post .
Sist oppdatert:

Lokale kampanjer og tiltak

  • Trafikksikkerhet for eldre fotgjengere

  • Materiell