En trafikksikkerhetsrevisor bidrar til god trafikksikkerhet. For å bli ts-revisor må du søke Statens vegvesen om godkjenning.

For å bli godkjent som trafikksikkerhetsrevisor må følgende krav være oppfylt:

  • Bestått eksamen i kurs i trafikksikkerhetsrevisjon med karakteren D eller bedre eller likeverdig opplæring, godkjent av Statens vegvesen.
  • Dokumentert relevant erfaring eller utdannelse i vegutforming, tekniske trafikksikkerhetsløsninger og ulykkesanalyse.

Krav til opplæring og godkjenning av trafikksikkerhetsrevisorer er gitt i Vegsikkerhetsforskriften § 8 (Lovdata).

Søknad

Søknad om revisorgodkjenning sendes til trafikksikkerhetsavdelingen ved . Søknaden må inneholde en kort beskrivelse om bestått kurs og at det søkes om å bli godkjent trafikksikkerhetsrevisor. E-posten skal ikke inneholde vitnemål eller annen personsensitivdata.

Vedlegg

For å ivareta GDPR skal karakterresultater formidles på følgende måte:

  • Logg inn på vitnemalsportalen.no
  • Velg resultat du vil dele (emnet trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner).
  • For å dokumentere relevant utdannelse velger du alle relevante emner (i de fleste tilfeller vitnemål fra bestått relevant utdannelse). Gjenta samme prosess som kulepunktet over.
  • Du kan også legge ved attest fra arbeidsgiver om relevant erfaring.

Statens vegvesen mottar da et tidsbegrenset innsyn. Ingen persondata utover navn, arbeidsgiver og godkjenningsdato vil bli lagret.

Godkjenning

Når godkjenningen er ferdig, vil du få tilsendt en skriftlig bekreftelse per e-post. I tillegg vil du bli oppført i en liste over godkjente trafikksikkerhetsrevisorer som Statens vegvesen forvalter. Diplomet blir tilsendt i post.

Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjon og inspeksjoner

VEILEDNING Utgitt
2021