Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union har laget en Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped for 2018-2021.

Gjennomføringsplanen er utarbeidet med mandat gitt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025, med formål å beskrive hvordan tiltakene i den nasjonale tiltaksplanen skal gjennomføres for å redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel, moped og ATV de neste fire årene.

Foruten Statens vegvesen, består aktørene av landets fylkeskommuner, Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norges Automobil Forbund (NAF), Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), ATV Importørenes Forening (AIF) og Nord universitet.

Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022–2025

Last ned

Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og  2018–2021

Strategi- og handlingsplanen har som mål å øke trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped. Den inneholder 24 konkrete oppfølgingstiltak rettet mot trafikanter, vegsiden og kjøretøyene.

Last ned