«Trafikksikkerhetstimen» er en webinarserie som vil spre kunnskap om trafikksikkerhet.

Illustrasjonsbilde for Nullvisjonen, Statens vegvesen.
Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Foto: Statens vegvesen

Webinarene er et tilbud til alle våre samarbeidspartnere, egne ansatte og andre som jobber med eller har interesse for trafikksikkerhet. Her får seerne en rask oppdatering om interessante tema innenfor dette viktige og spennende området.

Vegvesenet sitt sektoransvar for trafikksikkerhet innebærer både kunnskapsutvikling og formidling. Vår visjon er nullvisjonen – en ambisjon om et transportsystem der liv og helse ikke går tapt. «Trafikksikkerhetstimen» skal bidra til formidling av dette.

Temaer vi vil dekke i tiden fremover vil være beskrivelse av ulykkessituasjonen, undersøkelser, analyser, forskning og annet som har betydning for trafikksikkerhet. Vi vil ha en bred tilnærming til temaet trafikksikkerhet.

Nytt trafikksikkerhetswebinar 6. april

I mars overleverte Statens vegvesen tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2022–2025 til Samferdselsdepartementet. Men hva innebærer tiltaksplanen? Hvordan kan vi bruke tiltaksplanen for å nå nullvisjonens mål?

Bjarte Skaugset fra Statens vegvesen, programleder for webinarserien Trafikksikkerhetstimen - skjermbilde fra YouTube
Programleder Bjarte Skaugset i «Trafikksikkerhetstimen». Foto: Statens vegvesen

Det er mange etater og organisasjoner som deltar i arbeidet for bedre trafikksikkerhet. Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet, Helsedirektoratet, fylkeskommunene, de åtte største bykommunene og Utdanningsdirektoratet står bak den nye tiltaksplanen for 2022–25. I tillegg er det innspill fra mange andre aktører.

Hvordan vi bruker tiltaksplanen vil være hovedtema på webinaret onsdag 6. april kl. 11.15. I løpet av 45 minutt får du kjennskap til hvordan ulike aktører jobber hver for seg og sammen. Vi ser også nærmere på et av de viktige innsatsområdene – MC og moped.

Deltagere på webinaret

Statens vegvesen:

  • Per Morten Lund, divisjonsdirektør for Transport og samfunn og leder av styringsgruppen til tiltaksplanen
  • Sigurd Løtveit, leder av arbeidsgruppen til tiltaksplanen
  • Klaus Ottersen, som har bidratt på tiltakene for MC og moped

For fylkeskommune og kommune:

  • Bjørn Ivar Vasaasen, Innlandet fylkeskommune om deres planer
  • Harald Heieraas, Trygg Trafikk om kommunale planer

Følg sendingen 6. april kl. 11.15:


Første «Trafikksikkerhetstimen»: Ulykkessituasjonen i 2021 – hva nå?

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes deltok i første sending av «Trafikksikkerhetstimen». Video: Statens vegvesen.

Tema i første sending 10. februar 2022 var ulykkessituasjonen i året som gikk, og hva Vegvesenet mener det er viktig å fokusere på framover. Med oss i studio var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.

Dersom du ønsker å få invitasjon til «Trafikksikkerhetstimen» eller har innspill til tema du ønsker at vi tar opp, send en e-post til

Sist oppdatert: