«Trafikksikkerhetstimen» er en webinarserie som vil spre kunnskap om trafikksikkerhet.

Illustrasjonsbilde for Nullvisjonen, Statens vegvesen.
Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Foto: Statens vegvesen

Webinarene er et tilbud til alle våre samarbeidspartnere, egne ansatte og andre som jobber med eller har interesse for trafikksikkerhet. Her får seerne en rask oppdatering om interessante tema innenfor dette viktige og spennende området.

Vegvesenet sitt sektoransvar for trafikksikkerhet innebærer både kunnskapsutvikling og formidling. Vår visjon er nullvisjonen – en ambisjon om et transportsystem der liv og helse ikke går tapt. «Trafikksikkerhetstimen» skal bidra til formidling av dette.

Temaer vi vil dekke i tiden fremover vil være beskrivelse av ulykkessituasjonen, undersøkelser, analyser, forskning og annet som har betydning for trafikksikkerhet. Vi vil ha en bred tilnærming til temaet trafikksikkerhet.

Nytt webinar 13. april med tema trafikksikkerhet for motorsyklister

Motorsyklister er en sårbar og ulykkesutsatt trafikantgruppe. Hva kan vi gjøre for å unngå alvorlige MC-ulykker?

Se sendingen

Denne gangen blir det et omfattende webinar om motorsykkelsikkerhet. Vi skal se på forhold ved både veg, trafikant og kjøretøy. Hva viser ulykkesstatistikken og hva sier ulykkesgranskerne?
  • Hans Olav Hellesøe og Jan Holst formidler statistikk og erfaringer bak tallene.
  • Lars-Inge Haslie forteller om føreropplæring, hva trafikanten selv kan gjøre – og om det gode samarbeidet i gjennomføringsplanen og MC-dugnaden.
  • Isabelle Netteberg deler erfaringer som MC-sensor, og Endre Kristiansen fra NMCU snakker om NMCU sitt arbeid. På samme måte får vi høre fra Jan Harry Svendsen hva NAF MC gjør for å bedre MC-sikkerheten.
  • Jan Petter Wigum fra NORD Universitet presenterer forskning om blikkbruk og «eye-tracking» i «Sikker kjøring på motorsykkel».
  • Vi får et innblikk i hva som er gjort langs vegnettet med utgangspunkt i nullvisjonsstrekningene i Vestfold og Telemark fylkeskommune – ved Bjørn Richard Kirste. Henrik Wildenschild forteller om trafikksikkerhetsinspeksjoner.
  • Olaf Olstad fra NMCF snakker om sikkerhet og tilstandsrapport fra et forhandlerperspektiv, og MC-sensor Torgeir Moen gir oss tips til en enkel teknisk sjekk av motorsykkelen.

Det blir mye informasjon på en gang – men husk at du kan se webinaret når det passer deg.

Programleder er Bjarte Skaugset og Øystein Skotte har filmet de innklippene som er med.


Første «Trafikksikkerhetstimen»: Ulykkessituasjonen i 2021 – hva nå?

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes deltok i første sending av «Trafikksikkerhetstimen». Video: Statens vegvesen.

Tema i første sending 10. februar 2022 var ulykkessituasjonen i året som gikk, og hva Vegvesenet mener det er viktig å fokusere på framover. Med oss i studio var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.

Dersom du ønsker å få invitasjon til «Trafikksikkerhetstimen» eller har innspill til tema du ønsker at vi tar opp, send en e-post til

Sist oppdatert: