«Trafikksikkerhetstimen» er en webinarserie som vil spre kunnskap om trafikksikkerhet.

Illustrasjonsbilde for Nullvisjonen, Statens vegvesen.
Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Foto: Statens vegvesen

Webinarene er et tilbud til alle våre samarbeidspartnere, egne ansatte og andre som jobber med eller har interesse for trafikksikkerhet. Her får seerne en rask oppdatering om interessante tema innenfor dette viktige og spennende området.

Vegvesenet sitt sektoransvar for trafikksikkerhet innebærer både kunnskapsutvikling og formidling. Vår visjon er nullvisjonen – en ambisjon om et transportsystem der liv og helse ikke går tapt. «Trafikksikkerhetstimen» skal bidra til formidling av dette.

Temaer vi vil dekke i tiden fremover vil være beskrivelse av ulykkessituasjonen, undersøkelser, analyser, forskning og annet som har betydning for trafikksikkerhet. Vi vil ha en bred tilnærming til temaet trafikksikkerhet.

Nytt webinar 14. desember

Presentasjon av temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei.

Se sendingen

I løpet av perioden 2010–2020 har 42 personer omkommet i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei. Hva kan vi lære av disse ulykkene? Video: Statens vegvesen.

Programleder er Bjarte Skaugset, og Kirsti Huserbråten presenterer temaanalysen.


Første «Trafikksikkerhetstimen»: Ulykkessituasjonen i 2021 – hva nå?

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes deltok i første sending av «Trafikksikkerhetstimen». Video: Statens vegvesen.

Tema i første sending 10. februar 2022 var ulykkessituasjonen i året som gikk, og hva Vegvesenet mener det er viktig å fokusere på framover. Med oss i studio var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.

Dersom du ønsker å få invitasjon til «Trafikksikkerhetstimen» eller har innspill til tema du ønsker at vi tar opp, send en e-post til

Sist oppdatert: