«Trafikksikkerhetstimen» er en webinarserie som vil spre kunnskap om trafikksikkerhet.

Illustrasjonsbilde for Nullvisjonen, Statens vegvesen.
Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Foto: Statens vegvesen

Webinarene er et tilbud til alle våre samarbeidspartnere, egne ansatte og andre som jobber med eller har interesse for trafikksikkerhet. Her får seerne en rask oppdatering om interessante tema innenfor dette viktige og spennende området.

Vegvesenet sitt sektoransvar for trafikksikkerhet innebærer både kunnskapsutvikling og formidling. Vår visjon er nullvisjonen – en ambisjon om et transportsystem der liv og helse ikke går tapt. «Trafikksikkerhetstimen» skal bidra til formidling av dette.

Temaer vi vil dekke i tiden fremover vil være beskrivelse av ulykkessituasjonen, undersøkelser, analyser, forskning og annet som har betydning for trafikksikkerhet. Vi vil ha en bred tilnærming til temaet trafikksikkerhet.

Nytt Trafikksikkerhets-webinar 8. desember

På rett vei med Nullvisjonen?  Hvordan ligger Nullvisjonen til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet, ulykkegranskningen og føreropplæringen?

Se sendingen her

Se sendingen fra trafikksikkerhetswebinaret

Med oss i studio har vi Guro Ranes (avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, Statens vegvesen) som vil snakke om hvordan Nullvisjonen er grunnlaget for vårt trafikksikkerhetsarbeid, og Mona Tveraaen og Svein Ringen (Statens vegvesen) snakker om kunnskap gjennom ulykkegranskning samt ulykkessituasjonen i 2021.

Videre har vi med oss Roar Olsen (Statens vegvesen) som tar opp den etiske pilaren. Hvilke verdier ligger til grunn? Hva gjør vi for å nærme oss Nullvisjonen?

Til slutt snakker vi med Pål Andersen (seniorrådgiver) Norges Trafikkskoleforbund om Nullvisjonen som førende prinsipp for føreropplæringen og Arild Ragnøy (Statens vegvesen) om Nullvisjonens systemgrenser - hva er innenfor eller utenfor systemgrensene?


Første «Trafikksikkerhetstimen»: Ulykkessituasjonen i 2021 – hva nå?

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes deltok i første sending av «Trafikksikkerhetstimen». Video: Statens vegvesen.

Tema i første sending 10. februar 2022 var ulykkessituasjonen i året som gikk, og hva Vegvesenet mener det er viktig å fokusere på framover. Med oss i studio var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes.

Dersom du ønsker å få invitasjon til «Trafikksikkerhetstimen» eller har innspill til tema du ønsker at vi tar opp, send en e-post til

Sist oppdatert: