Dokumenterte kunnskaper om sammenhengen mellom tiltak/innsats og effekter på Vegvesenets hovedmål er for flere aktiviteter på trafikant- og kjøretøyområdet usikre eller mangelfulle.

Tilstandsundersøkelser for blant annet:

Bruk av bilbelte

Bruk av sykkelhjelm

Bruk av piggdekk

Tunge kjøretøy

Brudd på kjøre- og hviletid

Teknisk stand på kjøretøyparken

Øvelseskjøring

Trafikksikkerhet

Gå videre