Håndbøkene i 600-serien omhandler krav og veiledning til drift og vedlikehold på riksvegnettet. Herunder inngår tiltaksparametere, utføringsstandard, samt utforming av drifts- og vedlikeholdskontrakter. Videre inngår krav til trafikkberedskap, vegmeldingstjenesten, system for oppfølging.

Håndbok R611 Trafikkberedskap

RETNINGSLINJER Utgitt
2015

Håndbok R612 Vegmeldingstjenesten

RETNINGSLINJER Utgitt
2006

Håndbok V621 MC-sikkerhet

Utforming og drift av veg- og trafikksystemer
VEILEDNING Utgitt
2007

Håndbok V622 Ajourhold og utsetting av referansestolper

Håndbok V622 inngår i V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Håndbok V630 Elektroveileder - nødstrømsforsyning i vegtunneler

Ikke komplett utgave, alle kapitlene ikke ferdige, men inneholder veiledningstekst og skisser til kravene om nødstrømsforsyning i håndbok N601 Elektriske anlegg.
VEILEDNING Utgitt
2018