Dokumentasjon som er nødvendig fra selve byggingen.

Punkt 17 til 38 i dokumentasjonsoversikten ivaretar krav til dokumentasjon som er nødvendig fra selve byggingen. Punktene ivaretar deler av krav i håndbok R760 Styring av vegprosjekter.

Dokumentasjonen er i hovedsak det som er beskrevet i håndbok R762 Prosesskode 2 under bokstaven e) på de respektive prosessene. Dersom prosessen ikke er aktuell for konstruksjonen, blir det således ikke krav til dokumentasjonen. For enhetspriskontrakter er det gitt i kontrakten hvilke prosesser som er aktuelle og for andre entrepriseformer bør det i de fleste tilfellene være enkelt å vurdere hvilke prosesser som er aktuelle.

Dokumentasjonen utarbeides av entreprenøren og for mye av dokumentasjonen har entreprenøren egne skjemaer, sjekklister, protokoller og journaler som kan brukes. Håndskrevne dokumenter skannes.

Strukturen i dokumentasjonen kan være en utfordring. Det anbefales at tegnings- og dokumentlista (Excel-dokument) holdes oppdatert under byggeprosessen og at dokumentene minimum har en forside, er daterte, har sidenummerering og revisjonsbokstav. Å rydde opp når prosjektet er ferdig, kan være krevende, men er ofte nødvendig.

Som bygd- og forvaltningsdokumentasjon