Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Tunnelforvaltere skal bruke forvaltningsprogrammet Trygg tunnel når de søker om byggestart, brukstillatelse og ved avviksoppfølging.

For å imøtekomme ulike behov ved valg av entrepriseform er søknadsprosessen før byggestart delt inn i alternativene; forenklet, før driving og før innredning.

Sjekklistene er bredt forankret gjennom en høringsrunde og er reviderte og implementerte i Trygg tunnel. For nye tunneler og ved tunneloppgraderinger blir det en overgangsordning fra eRoom til Trygg tunnel. Nytt er også at tunnelforvalter må signere egenerklæring for å verifisere at krav i forskrifter og vegnormaler er ivaretatt.

-Det er et betydelig arbeid som ligger bak - et kvantesprang for tunnelsikkerhetsforvaltningen. Jeg ser fram til et godt samarbeid mellom tunnelforvaltere og Vegdirektoratet for å ivareta sikkerheten i tunnelene ytterligere, sier Marit Brandtsegg, direktør i Myndighet og regelverk.

Veiledning for søknader om byggestart og brukstillatelse av tunneler er beskrevet på sida Godkjenning og brukstillatelse.