Her finner du oversikt over godkjent vegutstyr og dokumentasjon til bruk på fylkes- og riksveier i Norge.

Krav til vegsikringsutstyr angis i vegnormal N101. Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven §13. Vegnormalen omhandler utforming av vegens sideterreng og bruk av vegsikringsutstyr. 

Det er også utarbeidet to veiledninger til vegnormal N101: N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak og N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer. Disse er ikke kravpålagt.

Entreprenøren som leverer rekkverk, overgangsløsninger, endeavslutninger og støtputer skal sørge for at dette er godkjent på forhånd av ansvarlig godkjenningsorgan (for CE-merket produkter) og videre Vegdirektoratet, se også Veiledning til samsvarsgodkjenning av vegutstyr.

Oversikt over godkjent vegutstyr og dokumentasjon publiseres her.