Transportportal.no er tilgangspunktet for veg- og transportdata for Norge.

Portalen har beskrivelser av, og lenker til, datasett og tjenester om bl.a. vegstatus, hendelser, reisetider, kollektivtrafikk og rutetider. Alle datasettene er åpne, og aktører oppfordres til å bruke dem for å lage nye tjenester.

Transportportal.no