Siden gir en oversikt over forskningsrapporter, pågående forskningsprosjekter og relevante forskningsprogrammer som ITS-aktører kan søke på.

Det er flere relevant aktører innen forskning og kunnskapsutvikling. Både Staten vegvesen, Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge utlyser midler til piloter og testing. Transportøkonomisk institutt og Sintef er viktige forskningsinstitutter innenfor ITS i Norge.

Publiserte rapporter 

Forskningsprogrammer og -utlysninger

LEVITATE: Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles

Bygger verktøy for å hjelpe til med forberedelser til en fremtid med økende nivåer av automatisert transport.

Nettsidelevitate-project.eu/

Pilot-E

Støtte til næringslivet for utvikling av miljøvennlig energiteknologi.

Aktør: Enova, Forskingsrådet og Innovasjon Norge

Nettside: Pilot-E (Enova)

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Realisere nye, smarte mobilitetsløsninger gjennom å utvikle piloter. Frist: 16.09.20

Aktør: Forskningsrådet

Nettside: Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT (Forskningsrådet) 

Statens vegvesens ITS-pilotprogram

Aktør: Statens vegvesen

Nettside: ITS-programmet