Oversikt over forskningsrapporter om ITS.

Det er flere relevant aktører innen forskning og kunnskapsutvikling. Både Staten vegvesen, Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge utlyser midler til piloter og testing. Transportøkonomisk institutt og Sintef er viktige forskningsinstitutter innenfor ITS i Norge.

Publiserte rapporter