Alle ukrainske førerkort er inntil videre gyldige for kjøring i Norge. Førerretten må dokumenteres med et gyldig fysisk førerkort.

Ukrainske førerkort er gyldige for kjøring i Norge så lenge personer som er fordrevet fra Ukraina, er under midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Reglene gjelder for alle ukrainere med oppholdstillatelse i Norge.

Gyldigheten gjelder alle ukrainske førerkort.

Yrkessjåførkompetanse

Yrkessjåførkompetanse fra Ukraina anerkjennes ikke i EU/EØS. Yrkessjåfører som tidligere har utført nasjonal transport i Ukraina, må gjennomføre full opplæring for å kunne arbeide som yrkessjåfør.

Hvis du er ukrainer og kommer til Norge, får du derfor ikke anerkjent yrkessjåførkompetanse fra Ukraina. Du må fullføre grunnutdanning i Norge for å få yrkessjåførkompetanse. Dette gjelder selv om du normalt utfører internasjonal transport.