Når du har bestått teoriprøven, får du et skriftlig vedtak på dette. Du kan da søke politiet om kjøreseddel.

Last ned søknadsskjemaet og les mer om kjøreseddelen for yrkessjåfører hos politiet.

For å kunne søke om kjøreseddel må du oppfylle disse kravene:

  • Du må være fylt 20 år og ha hatt førerkort i minst to år sammenhengende.
  • Du må ha god helse og legge helseattest ved søknaden din.
  • Du må ha god vandel (oppførsel). Politiet sjekker vandelen til alle søkere.
  • Du må dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Det skriftlige vedtaket på at du har bestått teoriprøven, er dokumentasjon for at du har den faglige kompetansen du trenger som drosjesjåfør.

Sist oppdatert: