Du må bestå drosjesjåføreksamen før du kan søke om å få eller fornye en kjøreseddel og frakte passasjerer i drosje mot betaling.

Drosjesjåføreksamenen består av teoriprøve og oppkjøring.

Hvem trenger ikke ta drosjesjåføreksamen?

Du trenger ikke å bestå drosjesjåføreksamen hvis du oppfyller ett av disse kravene:

Du må fornye kjøreseddelen innen ett år etter at den utløper

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen hos Politiet innen ett år etter utløpet, må du bestå drosjesjåføreksamen før du kan søke om ny kjøreseddel. Når du søker, må du da legge ved kompetansebeviset for drosjesjåfører som viser at du har bestått teoriprøve og oppkjøring.