Du kan få godkjent drosjesjåførkompetanse hvis du har utdanning og yrkeserfaring fra en annen EØS-stat eller Sveits.

Slik utdanning og yrkeserfaring må ha gitt deg kvalifikasjoner som tilsvarer drosjesjåførkompetanse. Du må søke om godkjenning av kvalifikasjonene dine på et eget søknadsskjema.

Hvis du får godkjent kvalifikasjonene dine, kan du legge ved godkjenningen som dokumentasjon på at du har tilstrekkelig faglig kompetanse, når du søker om kjøreseddel.