Du må ha førerrett i klasse B før du kan øvelseskjøre med lastebil. I klasse C1 og C1E må du være fylt 18 år, i klasse C og CE må du være fylt 19 år.

Du kan ikke øvelseskjøre i forbindelse med ordinær transport mot betaling. 

Krav til den som er med deg

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid da denne personen regnes som fører av lastebilen
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerkort i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Spesielle krav for lett lastebil (klasse C1 og C1E)

  • Lastebilen må ha en tillatt totalvekt på maks 7 500 kg.
  • Vogntoget må ha en samlet tillatt totalvekt maks 12 000 kg.

Når du tar yrkessjåførlinjen på en videregående skole

Hvis du får opplæring til førerkort for tunge klasser på en videregående skole, trenger du ikke ha førerrett til klasse B. Du kan øvelseskjøre i forbindelse med undervisningen og ta ekstra kjøretimer ved godkjente trafikkskoler utenfor skolen bare du har trafikalt grunnkurs.

Du må ha førerrett i klasse B hvis du vil øvelseskjøre privat.