Du må avbestille timen til tilrettelagd teoriprøve eller oppkøyring seinast nest siste vyrkedag, for å unngå gebyr.

Avbestill time Logg inn

Dersom du ikkje kan ta den tilrettelagde teoriprøva eller oppkøyringa du har bestilt, må du avbestille timen seinast nest siste vyrkedag før prøvedatoen for å unngå gebyr.

Vyrkedagar er måndag til fredag

Det betyr normalt at oppkøyringar som er bestilte på ein

  • måndag, må avbestillast seinast torsdag
  • tysdag, må avbestillast seinast fredag
  • onsdag, må avbestillast seinast måndag
  • torsdag, må avbestillast seinast tysdag
  • fredag, må avbestillast seinast onsdag

Du kan avbestille på Di side heilt fram til klokka er 23.59.

Offentlege fridagar er ikkje vyrkedagar

Det vil seie at desse fridagane kjem i tillegg til dei to vyrkedagane.

Offentlege fridagar er:

  • Påske: skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag.
  • Jul: første og andre juledag (25. og 26 . desember) 
  • Nyttår: første nyttårsdag (1. januar)
  • Pinse: andre pinsedag
  • Andre dagar som: Kristi Himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai.

Dersom du til dømes har bestilt prøve til tysdag etter påske, må du avbestille prøva seinast tysdag i uka før for å sleppe å betale gebyr.

Dersom 17. mai er på en onsdag, og du har bestilt prøve til dagen etter, må du avbestille prøva seinast måndag for å sleppe å betale gebyr.

Heile gebyret må betalast

Du må betale heile gebyret for timen til den tilrettelagde teoriprøva eller oppkøyringa, dersom du ikkje møter opp eller ikkje avbestiller timen innan fristen.

Gebyret må vere betalt før du kan bestille ny prøve.

Vart du sjuk på prøvedagen?

Har du fått legeerklæring på at du var sjuk på prøvetidspunktet kan du sleppe å betale. Send oss legeerklæringa saman med ein kort søknad om fritak frå gebyr.