Dersom du har behov for å få tilrettelagd teoriprøva di, må du søkje om dette.

Du kan søkje om ei tilrettelagd teoriprøve om du har lese- eller skrivevanskar eller av andre grunnar har problem med å svare på skriftlege spørsmål. 

Før du kan søkje om tilrettelagd teoriprøve må du søkje om førarkort.

Søk i god tid

Dei fleste får svar på søknaden sin innan to veker, men det kan ta opptil fire veker. Når søknaden er godkjent, må du òg rekne med at det er ventetid før du får time til teoriprøven.

Slik søkjer du om tilrettelagd teoriprøve

Om du bruker ein pc

  1. Gå til Kontakt oss-sida vår og fyll ut personleg informasjon i skjemaet.
  2. Last ned søknadsskjemaet for tilrettelagd teoriprøve.
  3. Fyll ut skjemaet og lagre det på pc-en din.
  4. Last opp søknaden og dokumentasjon frå for eksempel fastlege eller logoped.

Om du ikkje bruker ein pc

Fyll ut søknadsskjemaet (PDF) og send det med dokumentasjon til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer 

Bestilling av time

Når du har fått innvilga søknaden din, får du eit brev med informasjon om korleis du bestiller time.

Kva skjer på ei tilrettelagd teoriprøve?

Ved ei tilrettelagd teoriprøve sit du saman med ein sensor i eit eige rom. Sensoren kan hjelpe deg med å forstå oppgåva.

Treng du tolk?

Ved teoriprøve for ADR, drosjesjåførkompetanse og yrkessjåførkompetanse kan du ikkje bruke tolk. Det same gjeld for tunge klassar. Du kan berre ta prøva på norsk. Dei tunge klassane er klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE.

I dei andre klassane kan du søkje om å bruke tolk dersom du ikkje forstår dei språka du kan ta teoriprøva på. Du må sjølv betale for å bruke tolk.

  • Du kan ta teoriprøva for klasse B på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk. 
  • Du kan ta teoriprøva for klasse AM 146, AM 147 og T på norsk bokmål og nynorsk.
  • Du kan ta klasse A1, A2 og A på norsk bokmål og engelsk.
  • Du kan ta teoriprøva for klasse S på norsk bokmål og samisk.