Alle kjøretøy som bygges om til gassdrift skal godkjennes på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Mange mangler denne godkjenningen og har derfor ulovlige kjøretøy i dag. 

Skatteetaten gjennomfører en forenkling i prosessen for betaling av avgifter knyttet til ombygging av kjøretøy. Fra og med 19. juni gjorde Skatteetaten endringer på nettsidene og rutinene sine (åpnes i  ny fane hos skatteetaten.no) når det gjelder å betale avgifter for ombygging av kjøretøy.  Hvis du skal bygge om kjøretøyet ditt, er det ditt eget ansvar å kontrollere om du må betale avgifter, og dermed også melde fra til Skatteetaten. Du kan lese mer om disse endringene på siden for ombygging av kjøretøy

Viktig for sikkerheten

Gass er potensielt brann og eksplosjonsfarlig. Det er derfor svært viktig for sikkerheten både til eieren og medtrafikantene at installasjonene blir sjekket og godkjent. Det er bare Statens vegvesen som har denne godkjenningsmyndigheten.

Bygd om til gassdrift før 2009? 

Det kom nye regler 1. april 2009, og alle som har bygd om til gassdrift og ikke fått anlegget godkjent, må ta kontakt med Statens vegvesen

Sist oppdatert: