Alle kjøretøy som bygges om til gassdrift skal godkjennes av Statens vegvesen. Mange mangler denne godkjenningen og har derfor ulovlige kjøretøy i dag.

Viktig for sikkerheten

Gass er potensielt brann og eksplosjonsfarlig. Det er derfor svært viktig for sikkerheten både til eieren og medtrafikantene at installasjonene blir sjekket og godkjent. Det er bare Statens vegvesen som har denne godkjenningsmyndigheten.

Bygd om til gassdrift før 2009? 

Det kom nye regler 1. april 2009, og alle som har bygd om til gassdrift og ikke fått anlegget godkjent, må ta kontakt med Statens vegvesen