Du kan bygge om motorsykkelen din og gi denne et personlig preg, men det er klare grenser for hva som regnes som ombygging.

1. januar 2007 ble kjøretøyforskriften bedre tilpasset ombygging av motorsykkel. Intensjonen var at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg. Det ble mulig å gjøre større endringer på ramme enn det som var tilfelle tidligere.

Det er likevel klare grenser for hva som regnes som ombygging, og ønsker du å bygge om anbefales du å ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner for godkjenning av planlagt ombygging.

Sist oppdatert: