Du kan bygge om motorsykkelen din og gi denne et personlig preg, men det er klare grenser for hva som regnes som ombygging.

1. januar 2007 ble kjøretøyforskriften bedre tilpasset ombygging av motorsykkel. Intensjonen var at blant annet privatpersoner skal ha mulighet for å bygge om sin egen motorsykkel og gi denne et personlig preg. Det ble mulig å gjøre større endringer på ramme enn det som var tilfelle tidligere.

Det er likevel klare grenser for hva som regnes som ombygging, og ønsker du å bygge om anbefales du å ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner for godkjenning av planlagt ombygging.

Skatteetaten gjennomfører en forenkling i prosessen for betaling av avgifter knyttet til ombygging av kjøretøy. Fra og med 19. juni gjorde Skatteetaten endringer på nettsidene og rutinene sine (åpnes i  ny fane hos skatteetaten.no) når det gjelder å betale avgifter for ombygging av kjøretøy.  Hvis du skal bygge om kjøretøyet ditt, er det ditt eget ansvar å kontrollere om du må betale avgifter, og dermed også melde fra til Skatteetaten. Du kan lese mer om disse endringene på siden for ombygging av kjøretøy

Sist oppdatert: