Du kan bygge om motorsykkelen din og gi den et personlig preg. De aller fleste ombygginger krever ny godkjenning hos Statens vegvesen.

Noen ombygginger krever i tillegg at du søker Statens vegvesen før du setter i gang, mens andre ombygginger kan du vise på trafikkstasjonen etter at du er ferdig.

En motorsykkel er definert å bestå av to hovedkomponenter; ramme og motor. Som ombygging kan du bytte ut enten ramme eller motor til annen utførelse. Dersom du for eksempel bytter ramme til såkalt «chopper» utførelse, må du bruke den opprinnelige motoren og du kan ikke bytte til en annen type motor i etterkant. Du kan også bytte ut øvrige komponenter som tank, gaffel, baksving og så videre, som ombygging.

Om du bytter både motor og ramme regner vi motorsykkelen som oppbygget (ny) og den må tilfredsstille krav til ny motorsykkel. I tillegg må du betale avgift som for ny motorsykkel. Dersom du ønsker å bygge en motorsykkel med eget valg av både ramme og motor, kan du gjøre det som amatørbygg, og du må i så fall søke om det før du starter å bygge.

Når du bygger om må du passe på at endringene du gjør er i samsvar med de krav som gjelder, basert på datoen da motorsykkelen ble registrert første gang.

Ombygging uten å søke først

Etter mindre ombygginger bestiller du time for kjøretøykontroll for å få godkjent kjøretøyet på nytt.

Eksempel på slike mindre ombygginger er å

  • omklassifisere fra mellomtung til tung, eller motsatt
  • bytte drivstofftank til annen type
  • bytte dekkdimensjoner til ikke tidligere godkjente dimensjoner
  • endre antall sitteplasser (som å bytte fra sal til sete)
  • bytte av eksosanlegg

Ombygginger du må søke om først

Større ombygginger må du søke om på forhånd. Vi gir deg veiledning om de tekniske løsningene du har valgt, og om det du søker om er tillatt. Da slipper du å gjøre ombygginger som ikke kan bli godkjent, eller å gjøre så omfattende endringer at kjøretøyet regnes som oppbygget (nytt).

Eksempler på ombygginger du må søke om er

  • rammebytte til identisk ramme som en reparasjon (siden understellsnummeret  er innpreget i rammen, må du vise motorsykkelen hos Statens vegvesen før du bytter ramme)
  • rammebytte til annen type
  • motorbytte til annen type

Lik behandling av svært omfattende ombygging

Når vi får søknader om svært omfattende ombygginger sender vi disse til Spesialistgruppen for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy (SFOOR). SFOOR vurderer så de tekniske løsningene og gir en anbefaling til trafikkstasjonen om ombyggingen kan godkjennes eller ikke.

Slik sikrer Statens vegvesen lik behandling av de større ombyggingene. Vi sender også alle søknader om amatørbygg til SFOOR for vurdering.

Avgift for ombyggingen

Bestill time til godkjenning

Når du har bygd ferdig et kjøretøy må det på nytt bli godkjent på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Her kan du bestille time til kjøretøykontroll