Du kan bygge om motorsykkelen din og gi den et personlig preg. De aller fleste ombygginger krever ny godkjenning hos Statens vegvesen.

For at motorsykkelen skal beholde sin opprinnelige identitet, må du beholde enten motor eller ramme.

Hvis du bytter både motor og ramme regner vi motorsykkelen som et nytt amatørbygget kjøretøy. Vi må da godkjenne motorsykkelen på nytt.