Du kan som privatperson bygge et kjøretøy (amatørbygg) hvis du følger forskrift om godkjenning og registrering.

For å bygge amatørbygg må du følge forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Forskriften gjelder byggeprosjekter som det er søkt om fra 1. januar 2014. Forskriften gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne dato, her gjelder fortsatt regler for om- og oppbygging av kjøretøy.

Forskriften gir strenge rammer for en søkeprosess med krav til dokumentasjon, men gir samtidig lempning i tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten blir også godt ivaretatt ved trinnvis oppfølging av byggeprosjektene.

Det vil være begrenset hvor mange kjøretøy som kan godkjennes hvert år, henholdsvis 100 biler og 130 motorsykler. Reglene er tilpasset både helt egne konstruksjoner (amatørbygg) og byggesett.

Søke om godkjenning

Statens vegvesen er godkjenningsmyndighet for amatørbygg. Før du begynner byggeprosessen, må du sende søknad til kontakten i ditt område. Søknadsskjema og liste over kontaktpersoner finner du nederst på siden. 

Hvis søknaden blir godkjent, kan du begynne å bygge kjøretøyet. Det stilles tekniske krav med tanke på miljø, brann- og trafikksikkerhet. Vegvesenet skal kontrollere prosjektet flere ganger under byggingen, hvor blant annet skal sveisearbeidet på bærende konstruksjon kontrolleres.

Til slutt skal også kjøretøyet prøvekjøres for å sikre gode kjøreegenskaper, før det kan godkjennes. Vegvesenet har egen serie med understellsnummer for amatørbygde kjøretøy.

Kjøp av byggeprosjekt

Hvis du kjøper prosjekt som ikke er ferdig godkjent, må du søke på nytt før du fortsetter å bygge. Du må blant annet beskrive om du fortsetter på samme måte som tidligere bygger, eller om du vil gjøre dine egne tilpasninger. Be om å få se vedtaksbrevet som selgeren har fått fra Statens vegvesen.

Oppfølging av ferdig kjøretøy

Alle amatørbygg som godkjennes skal til kontroll hos Statens vegvesen 2 år etter første gangs registrering. Hensikten med denne kontrollen er å vurdere hvordan de konstruksjonsmessige løsningene fungerer over litt tid.

Gebyr og avgift

Ved skriftlig søknad om igangsetting av byggeprosjekt vil det påløpe et gebyr på 8 430 kr for motorsykkel og 10 370 kr for bil. Gebyret omfatter behandling av søknaden, igangsetting, løpende kontroller av byggeprosjektet, samt kontroll av godkjent kjøretøy etter to år. Når søknaden er mottatt av Statens vegvesen, får du informasjon om betaling. Gebyret må være betalt før vi begynner behandling av søknaden. Innbetalt gebyr refunderes ikke, uansett om søknaden blir innvilget eller ikke.

Amatørbygde kjøretøy regnes som nye kjøretøy, og omfattes av gjeldende regelverk for dette. Se Skatteetatens informasjon om fritak og reduksjon av engangsavgiften, som omtaler amatørbygde kjøretøy. Øvrige spørsmål knyttet til avgifter må også rettes til Skatteetaten.

Kontaktinformasjom for amatørbygg 

Oslo fylke, tidligere Østfold fylke og Viken-kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk

    

Innlandet fylke og de øvrige kommunene i Viken

Agder fylke og Vestfold og Telemark fylke

Rogaland fylke og Vestland fylke

Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke

Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke

Sist oppdatert: