Før du begynner å bygge et kjøretøy, må du søke om lov hos Statens vegvesen, og du må følge forskriftene om godkjenning og registrering nøye.

Som privatperson kan du bygge ditt eget kjøretøy. Dette kalles amatørbygg.

Nå du søker om lov til å sette i gang med et byggeprosjekt, må du betale et gebyr på 8 800 kr for motorsykkel og 10 830 kr for bil. Du får informasjon om hvordan du kan betale når vi har mottatt søknaden din. Gebyret dekker behandling av søknaden, igangsetting, løpende kontroller av byggeprosjektet, og kontroll av godkjent kjøretøy etter to år. 

Flere kontroller underveis

Hvis vi godkjenner søknaden din, kan du begynne å bygge kjøretøyet. Statens vegvesen ivaretar trafikksikkerheten ved å ha en trinnvis oppfølging av byggeprosjektet ditt. Vi skal blant annet kontrollere sveisearbeidet på bærende konstruksjoner. Det er derfor viktig at du dokumenterer byggeprosessen steg for steg.

Godkjenning og registrering

Når du har bygget kjøretøyet ferdig, skal vi kontrollere og prøvekjøre det for å være sikker på at det har trygge kjøreegenskaper.

Hvis kjøretøyet blir godkjent ved sluttkontroll, kan du registrere det.  

Amatørbygde kjøretøy regnes som nye kjøretøy, men har fått fritak fra engangsavgiften. Les mer om hvordan du får fritak for å betale engangsavgift (Skatteetaten)

Kjøp av et halvferdig byggeprosjekt

Hvis du kjøper et prosjekt som ikke er ferdig godkjent, må du søke på nytt før du fortsetter å bygge. Du må blant annet beskrive om du fortsetter på samme måte som tidligere bygger/eier, eller om du vil gjøre egne tilpasninger. Be om å få se vedtaksbrevet som tidligere eier har fått fra Statens vegvesen.

Oppfølging når kjøretøyet er ferdig

Alle amatørbygg som er godkjent skal til kontroll hos Statens vegvesen to år etter førstegangs registrering. Hensikten med denne kontrollen er å vurdere hvordan kjøretøyet fungerer over tid.

Regelverk

Kontaktinformasjon for amatørbygg 

Oslo, Østfold og kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk i Akershus

    

Innlandet, Buskerud  og de øvrige kommunene i Akershus

Agder, Vestfold, Telemark

Rogaland, Vestland

Trøndelag, Møre og Romsdal

Nordland, Troms, Finnmark