Det er et krav at kufangere og andre frontale beskyttelsessystemer for personbiler og varebiler er godkjente.

Kravene gjelder både for originalutstyr og utstyr som er ettermontert. Det er ulovlig å bruke kjøretøyet hvis ikke kravene er oppfylt. 

Reglene gjelder for

  • Kufangere
  • Frontbøyler med/uten påmonterte lykter (lysbøyle)
  • Andre systemer som monteres foran på kjøretøyet

Konstruksjoner som kun er beregnet til å beskytte lyktene, og som ikke veier mer enn 0,5 kilo, er unntatt.

Dokumentasjonskrav

Har du påmontert utstyr som er innenfor regelverket må du kunne fremvise dokumentasjon på dette. Dokumentasjonen skal:

  • Inneholde understellsnummer eller merke/type
  • Komme fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium

Godkjenning av ettermontert, lovlig utstyr

Du kan kun ettermontere utstyr på kjøretøyet som er innenfor regelverket. Gjør du dette, må du få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Da får du merknad om ekstrautstyret i vognkortet, og du kjører lovlig. Her kan du bestille en kjøretøykontroll på nett.

Unntak

Er utstyret typegodkjent med EF-typegodkjenningsmerke, er det ikke nødvendig å få kjøretøyet godkjent på en trafikkstasjon. Det skal ligge dokumentasjon ved bilens vognkort som viser at det utstyret tilfredsstiller kravene. EF-typegodkjenningsmerket skal være umulig å fjerne og lett leselig.