Du kan montere innredning for camping- og boforhold i varerommet, uten at bilen må inn til ny godkjenning, så lenge du holder deg unna visse endringer.

Monteringen fører heller ikke fører til omklassifisering fra varebil til personbil.

Det er imidlertid visse endringer av kjøretøyet du ikke kan gjøre, hvis du vil unngå at bilen må godkjennes på nytt, og eventuelt omklassifiseres, av Statens vegvesen.

  • Du kan ikke berøre, flytte eller fjerne skille- beskyttelsesveggen mellom førerhuset og varerommet eller eventuelle surrefester, siden det er krav om at alle varebiler med grønne skilt blant annet skal ha skillevegg.
  • Du kan heller ikke sette inn seter i varerommet, som skal brukes som sitteplasser under kjøring.
  • Du kan montere innredning i bilens varerom, men du må ikke foreta endringer i bilens karosseri/bærende konstruksjon. Slike inngrep vil være godkjenningspliktige og må som regel dokumenteres.
  • Innredningen kan ikke være så tung at bilens totalvekter overskrides. Bilens kjøreegenskaper endres om bilen er for tung og om du blir stoppet i kontroll får du ikke lov å kjøre videre.

Pass også på at det er mulig å tilbakeføre varebilen til sin opprinnelige stand. Du finner informasjon om bilens totalvekt i vognkortet eller ved å sjekke kjøretøyopplysninger.

Ombygging

Om du ønsker å fjerne skillevegg/surrefester må bilen inn til ny godkjenning hos Statens vegvesen, og blir i såfall omklassifisert. Du må da, avhengig av bilens alder, betale en ekstraavgift og legge fram dokumentasjon på tekniske krav. Vi anbefaler deg å rådføre deg med oss før du starter på en slik ombygging.