De aller fleste ombygginger krever ny godkjenning hos Statens vegvesen.

Noen ombygginger krever at du søker hos Statens vegvesen før du setter i gang, mens andre ombygginger kan du vise på trafikkstasjonen etter at du er ferdig.

Har du behov for mer informasjon i forbindelse med ombygging kan du sende en henvendelse til

Ombygging uten å søke først

Etter mindre ombygginger bestiller du time for kjøretøykontroll for å få godkjent kjøretøyet på nytt.

Eksempel på slike mindre ombygginger er å

 • bygge om fra varebil til personbil
 • endre antall sitteplasser
 • endre tillatte vekter
 • montere senkesett
 • bytte dekk/felg når dette krever godkjenning
 • montere frontalt beskyttelsessystem (kufanger)
 • chiptuning med dokumentasjon fra teknisk instans (som TÜV/DEKRA)

Ombygginger du må søke om først

Større ombygginger må du søke om på forhånd. Vi gir deg veiledning om de tekniske løsningene du har valgt, og om det du søker om er tillatt. Da slipper du å gjøre ombygginger som ikke kan bli godkjent, eller å gjøre så omfattende endringer at kjøretøyet regnes som oppbygget (nytt).

Eksempler på ombygginger du må søke om er

 • motorbytte til større motor enn det kjøretøyet er godkjent med
 • motortrimming utover det som er nevnt ovenfor
 • HotRod-prosjekter
 • endring av karosseriets utførelse
 • endring av ramme
 • endring av hjuloppheng til annen type enn fabrikklevert 

Motorbytte/motortrimming

Ved motorbytte/motortrimming på bil med totalvekt inntil 3500 kg kan effekten økes til

 • den største effekten som ble fabrikklevert i kjøretøyet
 • motoreffekt på maksimalt 20kW/100kg (egenvekt uten fører)

Vilkår for godkjenning av alternativet som gir høyest effekt er

 • tilstrekkelig bremsedimensjonering
 • tilstrekkelig styrke på bærende konstruksjon
 • vurdering av hvilke komponenter som brukes

Dette vurderer vi når vi behandler søknaden om ombygging.

Vi kan godkjenne høyere effekt hvis du har dokumentasjon fra teknisk instans (TUV/Dekra eller tilsvarende).

Du kan bruke dette søknadsskjemaet (PDF) og sende det til .  

Lik behandling av svært omfattende ombygging

Når vi får søknader om svært omfattende ombygginger sender vi disse til Spesialistgruppen for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy (SFOOR). SFOOR vurderer så de tekniske løsningene og gir en anbefaling til trafikkstasjonen om ombyggingen kan godkjennes eller ikke.

Slik sikrer Statens vegvesen lik behandling av de større ombyggingene. Vi sender også alle søknader om amatørbygg til SFOOR for vurdering.

Avgift for ombyggingen

Bil eldre enn 30 år

For kjøretøy som er 30 år eller eldre er det egne retningslinjer for godkjenning av mer omfattende ombygginger (PDF)

Bestill time til godkjenning

Når du har bygd ferdig et kjøretøy må det på nytt bli godkjent på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Her kan du bestille kjøretøykontroll