Hvis du trimmer eller chiptuner motoren i kjøretøyet ditt må du vise kjøretøyet for Statens vegvesen for godkjenning.

Bestill time for kjøretøygodkjenning

Hvis kjøretøyet ditt er trimmet uten at det er godkjent av Statens vegvesen, er det ulovlig å bruke kjøretøyet og det kan bli avskiltet i en kontroll. Den som bruker kjøretøyet har ansvar for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand.

Hvis trimmingen/chiptuningen blir godkjent, får du et nytt  vognkort der den nye motoreffekten er påført.

Chiptuning kan gi ulovlig høye utslipp

Chiptuning innebærer at kjøretøyet får ny motorstyring/programvare som gir høyere motoreffekt. Chiptuning vil i mange tilfeller gi høyere utslipp enn kjøretøyet er godkjent med. Statens vegvesen godkjenner ikke chiptuning uten dokumentasjon fra en offentlig godkjent testinstans på at kjøretøyet fortsatt tilfredsstiller utslippskravene. Slike testinstanser kan være TÜV eller Dekra. Det er ingen slike testinstanser i Norge.

Mange virksomheter som tilbyr chiptuning kan ikke dokumentere utslippsnivåene. Chiptuning uten dokumentasjon på utslipp vil ikke bli godkjent.

Andre tekniske krav

Skal Statens vegvesen godkjenne trimmingen, må kjøretøyet tilfredsstille en rekke krav knyttet til blant annet bremser, dekk, støy og utslipp. Kjøretøyet kan ikke ha høyere effekt enn produsenten har konstruert det for.

Kontakt oss for nærmere veiledning.