Hvis det importerte kjøretøyet har EF-typegodkjenning, er denne også gyldig i Norge.

For personbiler, motorsykler, traktorer og tilhengere (herunder campingvogner) er det fra 1996 og framover innført en felles ordning for typegodkjenning innen EU og EØS-området. Importører må sjekke når ordningen ble innført for den enkelte kjøretøygruppen. EF-typegodkjenning utstedes til produsenter av kjøretøy og er uavhengig av hvem som importerer.

Hvordan finne ut om kjøretøyet er EF-typegodkjent

  • Er kjøretøyet nytt, skal det følge med et originalt samsvarssertifikat utstedt av kjøretøyprodusenten (engelsk: Certificate of Conformity – CoC). Importører må passe på at dette følger med kjøretøyet.
  • Er kjøretøyet brukt (tidligere registrert) vil EF-typegodkjenning fremgå av merking. Den såkalte fabrikasjonsplaten vil være merket med et typegodkjenningsnummer. I mange tilfeller vil det utenlandske vognkortet også inneholde informasjon om EF-typegodkjenningsnummer.
Fabrikasjonsplate med markert godkjenningsnummer
Eksempel på fabrikasjonsplate for et EF-typegodkjent kjøretøy
Fabrikasjonsplate uten nummer for EF-typegodkjenning
Eksempel på fabrikasjonsplate for et kjøretøy uten EF-typegodkjenning

Dersom kjøretøyet ikke er EF-typegodkjent må det enkeltgodkjennes i Norge før registrering. For kommersielle importører gjelder også Nasjonal typegodkjenning.

Saksbehandlingstid

Ventetiden for å få behandlet søknad om overføring av EF-typegodkjenning til Autosys/norsk typegodkjenningsregister og avgiftsklassifisering er for tiden inntil 5 uker

Har du spørsmål om status på søknaden din? Vi minner om at saksbehandlingstiden er 5 uker. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare henvendelser om status før saksbehandlingstiden har utløpt. 

Sist oppdatert: