Det er forskjellige godkjenningsordninger for importerte kjøretøy: EF-typegodkjenning, enkelt godkjenning og nasjonal typegodkjenning.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge. Kjøretøy som ikke er godkjent i Norge, kan ikke brukes. 

Kjøretøy som importeres av privatpersoner må enten være EF-typegodkjent, eller enkeltgodkjennes i Norge, før de kan registreres. For kommersiell import finnes en ordning for norsk nasjonal typegodkjenning for de fleste kjøretøygrupper som ikke er omfattet av ordningen med EF-typegodkjenning.

Sist oppdatert: