Kravrettleiaren informerer om kva for tekniske krav som skal dokumenterast ved første gongs godkjenning i Noreg.