Her finner du informasjon og en veiviser til hvordan du som privatperson importerer og registrerer et kjøretøy.

Import av kjøretøy er et samspill mellom deg som importør, Statens vegvesen, Skatteetaten og Tolletaten. Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge. Tolletaten har ansvaret for innkreving av merverdiavgift på kjøretøyet. Skatteetaten har ansvaret for innkreving av avgifter knyttet til kjøretøyet.  

For spørsmål knyttet til importmå du kontakte Tolletaten. For spørsmål knyttet til avgifter må du ta kontakt med Skatteetaten. For spørsmål knyttet til godkjenning og registrering, kontakter du Statens vegvesen.

Husk gyldig forsikring

Husk at kjøretøyet til enhver tid må ha gyldig forsikring for at du kan bruke det i Norge. Det er straffbart å bruke kjøretøy uten gyldig forsikring.

Slik importerer du, trinn for trinn:

Før innførsel til Norge 

Du bør undersøke med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for at det skal bli godkjent i Norge.

Du bør undersøke med myndighetene i landet du henter kjøretøyet om

  • eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • kjøretøyet har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift er en sak mellom kjøper og selger, og vedkommer ikke Statens vegvesen eller Tollvesenet.

Ved ankomst norsk grense

Dette må du gjør når du kommer til Norge 

  • benytt betjent grenseovergang
  • meld deg på rød sone

Du kan betale MVA ved grensepasseringen hvis du kommer over landevei.
Dersom Tolletaten i landet du hentet kjøretøyet fra har utstedt et transitteringsdokument, gir dette deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist.

Du kan også få utstedt et transitteringsdokument når du kommer til norsk grense, f.eks. med ferge.

Tollstedet der du skal fortolle kjøretøyet i Norge blir oppgitt i transitteringsdokumentet. Gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) kan du benytte fram til dette tollstedet, dersom kjøretøyet er forsikret.

Kjøp prøveskilt hos Statens vegvesen 

Prøveskilt kjøper du på en trafikkstasjon. Du kan bruke kjøretøy importert fra utlandet i Norge med utenlandske skilt (kjennemerker) i inntil 30 dager etter kjøretøyet er fortollet, eller frem til kjøretøyet er enkeltgodkjent av Statens vegvesen. Da må kjøretøyet ha gyldige skilter, vognkort og forsikring. 

Dersom kjøretøyet ikke har gyldige utenlandske skilt, vognkort eller forsikring, kan det bare brukes dersom det har gyldige prøveskilt (dagsprøvekjennemerker).

Prøveskilt kjøper du på en trafikkstasjon. Husk å ha med deg dokumentasjon på understellsnummeret (chassis-nummeret) på kjøretøyet. Les mer om prøveskilt og hvor de kan brukes.

Forhandlere som har årsprøvekjennemerker (prøveskilt for forhandlere) kan benytte disse.

Fortoll og betal merverdiavgift hos Tolletaten 

Hvis du har en transittering, må du melde deg på tollstedet der du skal fortolle kjøretøyet innen tidsfristen som er gitt i transitteringen. Tidsfristen er normalt 1-3 dager. Dersom fristen ikke overholdes, kan Tolletaten ilegge tilleggsavgifter.

Du skal betale merverdiavgift og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet. Denne prosessen kalles en fortolling selv om du ikke betaler toll. Ved fortollingen, utleverer Tolletaten registreringskortet (blankett NA-0221).

Du må ta med følgende dokumenter:

  • Transitteringsdokumentet
  • Faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (for eksempel forsikring).
  • Originalt utenlandsk registreringsdokument, eventuelt Samsvarssertifikat (COC).

Etter at kjøretøyet er fortollet, kan du bruke det i inntil 30 dager på utenlandske kjennemerker (bilskilt) eller frem til kjøretøyet er enkeltgodkjent av Statens vegvesen. Da må kjøretøyet ha gyldige kjennemerker (bilskilt), vognkort og forsikring.

Dersom du oppfyller vilkårene for å kjøre med utenlandske kjennemerker (bilskilt) etter fortolling, må du la registreringskortet (blankett NA-0221) være i kjøretøyet frem til godkjenning.

Godkjenn kjøretøyet 

Statens vegvesen sine trafikkstasjoner godkjenner kjøretøy som tas inn til landet etter at det er fortollet og merverdiavgiften er betalt.

Kjøretøyet må være godkjent før engangsavgiften og vrakpantavgiften kan beregnes av Skatteetaten. Alle kjøretøy som importeres må godkjennes av Statens vegvesen før registrering på norske skilt (kjennemerker).

De fleste trafikkstasjoner har timebestilling for enkeltgodkjenning av kjøretøy. Ønsker du å bestille en time for kjøretøykontroll hos en trafikkstasjon? Her kan du bestille time på nett.

Les mer om hvordan et kjøretøy blir godkjent. 

Betal engangsavgiften 

Når du har fått bilen godkjent ved trafikkstasjonen må du betale engangsavgiften hos Skatteetaten før vi kan registrere kjøretøyet. For firmaer med kreditt hos Skatteetaten gjelder egne regler

Registrer kjøretøyet  

Når kjøretøyet er godkjent må det registreres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller hos en forhandler som har tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning. Også tilhengere er, med visse unntak, registreringspliktige.

Dokumenter som må legges frem ved registering er:

Det utenlandske vognkortet

Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler (EU-modell), skal begge delene leveres inn. Kravet om innlevering av utenlandsk vognkort gjelder uavhengig av hvilket land kjøretøyet importeres fra. Ved import fra land utenfor EU/EØS må eierforholdet dokumenteres ved offentlig dokument.  

 

Registreringskortet (blankett NA 0221) 

Registreringskortet skal være stemplet av Tollvesenet eller godkjent speditør.

Det skal være underskrevet av eieren eller person med gyldig fullmakt.

 

Legitimasjon 

For personlig eier og medeiere kreves det gyldig legitimasjon.

 

Vi godtar førerkort, pass samt annen legitimasjon utstedt av offentlig myndighet og som inneholder navn, fødselsnummer og foto. Også bankkort med fødselsnummer og foto godtas. For firmaer, bedrifter og andre foretak godtas utskrift av Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.

 

Ved førstegangsregistrering i Norge må du som eier godkjenne eierskapet. Dette gjør du ved oppmøte på en trafikkstasjon i forbindelse med registrering av kjøretøyet. Du kan også godkjenne eierskapet ved å logge inn på Din side

 

I tillegg må du ha ordnet med trafikkforsikring. Forsikringserklæringen overføres elektronisk fra forsikringsselskapet til Statens vegvesen. Dette gjelder ikke for tilhenger som er unntatt forsikringsplikt.

 

For visse kjøretøy så som løyvevogner, ambulanser osv. må du også legge fram andre dokumenter (løyve, ambulansegodkjenning osv.).

 

Når Statens vegvesen har registrert kjøretøyet, får du et midlertidig vognkort. Det originale vognkortet (2 deler) sender vi deg i posten. Du kan ikke kjøre utenlands med det midlertidige vognkortet.

 

Om du innfører et kjøretøy med utenlandske skilt (kjennemerke), må disse innleveres før norske skilt (kjennemerker) kan utstedes. Har du levert inn de utenlandske skiltene (kjennemerkene) til norske myndigheter på et tidligere tidspunkt, må du dokumentere dette. Dette gjelder ikke for kjøretøy som innføres uten skilt (kjennemerker). 

 

Bruktimporterte kjøretøy vil ikke bli innkalt til periodisk kontroll (EU-kontroll) i de første 12 måneder etter registrering, selv om de har oppnådd en alder som medfører at kravet om kontroll har inntrådt.

Les mer om hvordan et kjøretøy blir godkjent.