Om du som sjåfør kommer til en Trygg trailer-bedrift, risikerer du at de som jobber der foretar en sjekk av vinterutrustningen din.

Ansatte på bedriften har fått en innføring av Statens vegvesen i hvordan de kan sjekke at dekk og kjettinger er i orden.

Reglene for dekk og kjettinger i Norge

Bedriften vil også gi deg informasjon om vinterkjøring i Norge (Trucker's guide, som finnes på flere språk) og nyttige artikler for deg som er ute og kjører på vegen vinterstid.

Hvis vogntoget ditt ikke har gode nok dekk og nok kjettinger, kan du risikere at du blir nektet last.

Trygg trailer