Forslag på høring om at Noreg i større grad enn i dag kan gi anerkjenning av yrkessjåførutdanninga ukrainarane har teke i heimlandet.

 

Tungbilsjåfører
Bransjen treng fleire sjåførar, Vi vil gjere det enklare for ukrainske lastebilsjåførar å få jobbar i Noreg. Foto: Bjørn Lillevolden,Statens vegvesen

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet, sender Statens vegvesen no ut eit forslag på høyring.  Forslaget handlar om at Noreg i større grad enn i dag kan gi anerkjenning av yrkessjåførutdanninga ukrainarane har teke i heimlandet.

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-forskrift-om-midlertidige-tiltak-for-yrkessjaforbevis-utstedt-av-ukraina/

-Bransjen treng fleire sjåførar, og det er det bra for både dei ukrainske flyktningane og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåførar får utøve yrket sitt.  Samtidig skal vi vere sikre på at tungbilsjåførar som køyrer på norske vegar, har tilstrekkeleg kompetanse til å køyre trafikksikkert, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård .

Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge - regjeringen.no