Utslipp-reduksjonen fra asfalt i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet. Nå ser Danmark til Norge og vil bruke den norske modellen.

Siden 2020 har CO2-utslippene fra asfalten som legges på norske riksveier hatt en nedgang på 47 prosent – nær en halvering på fire år.

Disse tallene og en rekke spennende innlegg om grønn asfalt, samt overføringspotensialet til andre deler av veidriften, ble presentert på vegdirektørens frokostmøte i Oslo nylig.

Internasjonal oppmerksomhet

Flere land ser nå mot Norge. Danmark er allerede i gang med den norske modellen med miljøkrav i anskaffelser og et aktivt samspill med bransjen.

- Vi skal nå teste ut den norske modellen for å få vår asfalt grønnere. Vi har hentet mye inspirasjon fra våre norske kolleger. Vår nye strategi 2024-27 setter nye og høye mål knyttet til bærekraft. I første omgang vil dette handle mye om å redusere CO2-avtrykket og forbruket av råstoffer, fortalte Silas Nørager - områdesjef i det danske Vejdirektoratet - på seminaret.

Norsk modell på 10 asfaltentrepriser

I 2024 skal det gjennomføres et storstilt forsøk med CO2-avtrykk som tildelingskriterium på 10 entrepriser. Det skal konkurreres på pris og for å ha det laveste CO2-avtrykket.

Det gis et tillegg til tilbudsprisen på 1,5 DKR pr. kg CO2 som slippes ut mer enn tilbudsgiveren med det laveste CO2-avtrykket. Det følges opp med EPD og økt krav om dokumentasjon. Så innføres det et bonus/bot-system dersom det er mer eller mindre utslipp enn tilbudet.    

- Vi har stor tro på at dette vil motivere og stimulere til økt innovasjon innen asfalt. Tilbakemeldingene fra bransjen er positive. Vi håper på å lykkes på samme måte som dere i Norge, sier Nørager.

Opptak: Grønn asfalt-seminaret (8. mai 2024)

Referat fra Grønn asfalt-seminaret (8. mai 2024) Video: Statens vegvesen.