Artikkelen er frå 2021, og innhaldet kan vere utdatert.

2020 ble året med historisk lave dødstall i trafikken – med 95 omkomne, er det for første gang under 100. Selv om hvert dødsfall er en tragedie for de som rammes, er det allikevel en viktig milepæl og en stor motivasjon til å komme enda lengre ned.

– Ikke siden 1947, og lenge før massebilismens tid, har vi sett lignende tall på trafikkdrepte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Dette er et viktig skritt i riktig retning, der Norge stadfester sin posisjon som et av verdens mest trafikksikre land.

Vegdirektøren er likevel bekymret over at det ikke har vært en tilsvarende nedgang i hardt og varige skadde, og lover at arbeidet for å nå nullvisjonen, med 0 drepte og hardt skadde i trafikken, fortsetter med uforminsket styrke. 

10 døde i desembertrafikken

10 personer mistet livet i desember-trafikken i år mot 14 i fjor, og med det har 95 personer omkommet på norske veier i 2020. Det er 13 færre enn i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest omkom i Viken, færrest i Agder og Møre og Romsdal

Vi har sett flest dødsulykker i Viken (19), Innlandet (17) og Vestfold og Telemark (14). Fylkene Nordland (9), Vestland (7), og Trøndelag (6) hadde en markant nedgang mot 2019. Oslo opplevde den prosentvis største økningen med 6 omkomne i 2020 mot 1 året før. Troms og Finnmark hadde 6 omkomne mot 4 året før, og Rogaland hadde 5 døde, det samme som i 2019.

Agder og Møre og Romsdal har færrest drepte med 3 i hvert fylke.  

Positiv utvikling blant kvinner og eldre

Det er omkomne i personbil som dominerer, men det er også her vi ser den største nedgangen med 13 færre drepte enn i fjor. Størst økning er det på MC med 4 flere drepte enn i 2019. Både kvinner og eldre (65+) har en positiv utvikling på ulykkesstatistikken. 17 kvinner og med det 13 færre enn i 2019, døde i trafikken i 2020. Det var 22 eldre enn 65 år som omkom - 9 færre enn i 2019.

Statistikken viser for også at det døde 20 på MC, 13 fotgjengere, 6 syklister og 5 tungbilsjåfører.

Årsakene til ulykkene er mange og sammensatte. Men det er, som tidligere år, typisk en middelaldrende mann som omkommer i en møte-, eller utforkjøringsulykke.

Historisk lave tall – nullvisjonen lever

I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Med 95 drepte i fjor, har vi i perioden fra 1970 hatt en nedgang i antall drepte på mer enn 80 prosent, samtidig som trafikken har nesten firedoblet seg.

I 2001 var det 275 drepte i trafikken og 1 043 hardt skadde, til sammen 1 318. Visjonen om å nå 0 framsto utfordrende. I ettertid har det vist seg at det målrettede, systematiske og kunnskapsbaserte arbeidet har båret gode frukter, og med 95 drepte og om lag 550 politirapporterte hardt skadde i 2020, er vi nærmere visjonen enn noen gang tidligere.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Men vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte. I 2020 ble mer enn 500 personer hardt skadet i trafikkulykker. Det er store tall som vi tar på største alvor. Kampen mot alvorlige trafikkulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke, sier vegdirektøren. 

Et annerledes år

Tallene viser at koronaen påvirker trafikkbildet, med en gjennomsnittlig trafikknedgang på 7–8 % på landsbasis sammenlignet med 2019. Det er grunn til å tro at det har påvirket ulykkestallene. Mindre trafikk betyr normalt færre ulykker, men det har vært store variasjoner rundt om i landet og over året. Dette er noe som vil bli analysert nærmere og i detalj når det foreligger mer data om både ulykkene og trafikken.

En takk til trafikantene

– Den rekordlave risikoen på norske veier er et resultat av et langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid. Det er mange aktører innen trafikksikkerhet som eier en del av resultatene. Vi har de siste fem årene vært det mest trafikksikre landet for trafikanter og opplever stadig færre trafikkdrepte. Dette skal vi bruke som en inspirasjon for det videre arbeidet, sier vegdirektøren.

Ingrid Dahl Hovland trekker også frem trafikantenes bidrag med god og trafikksikkerhet adferd.

– Vi har verdens flinkeste trafikanter. Vi ser at stadig flere holder fartsgrensen, mer enn 97 prosent bruker bilbelte og at vi er flinke til å dele veien mellom oss. Dette er adferd som redder liv.

Tall på omkomne i trafikken 2020 

(NB: foreløpige tall) 

Fylke2014201520162017201820192020Endring
Viken41243121182019-1
Oslo45435165
Innlandet161716111212175
Vestfold og Telemark1410971211143
Agder9121151083-5
Rogaland981589550
Vestland1212111615117-4
Møre og Romsdal72576103-7
Trøndelag1911141210116-5
Nordland109985159-6
Troms og Finnmark671086462
SUM14711713510610810895-13

 

Hele året

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Møteulykker58374345364239-3
Utforkjøring514348284229323
Kryssulykke159964451
Påkjøring bakfra2347651-4
Fotgjengerulykke18121512131312-1
Annet3131687156-9
SUM14711713510610810895-13

 

Måned2014201520162017201820192020EndringBeste tall /år
januar9613667816
februar14710582972
mars9108727812
april74958136-74
mai18117129108-27
juni189151012119-29
juli181522101061046
august1814131279907
september151114517102-84
oktober9711109119-27
november7135111487-15
desember51081361410-45
SUM14711713510610810895-1364

 

Enhet2014201520162017201820192020Endring
Fotgjenger181215101313130
Sykkel1251297660
Moped21112011
Lett MC20111121
MC182021191315183
ATV/Traktor42902011
Personbil71706956626047-17
Bobil/Varebil2233561-5
Tungbil84323550
Buss71120110
Annet3003010-1
SUM14711713510610810895-13

 

Alder2014201520162017201820192020Endring
0-510021011
6-1543220011
16-2422322413171918-1
25-34151320981311-2
35-4414151115141510-5
45-54261821201816215
55-6418122413191411-3
65-74241415131010122
75+23101819212110-11
SUM14711713510610810895-13

 

Kjønn2014201520162017201820192020Endring
Kvinner40302432263017-13
Menn10787111748278780
SUM14711713510610810895-13