Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

– Dette er gode nyheter. Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Klimagassutslippene fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent i 2019. Utslippene gikk ned fra 9,1 millioner tonn CO2 i 2018 til 8,4 millioner tonn i 2019. Det viser foreløpige tall fra SSB.

Klimagassutslippene totalt i Norge er redusert med rundt 2 prosent til 51 millioner tonn CO2 i 2019. Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det totale klimagassutslippet sank.

– Nedgangen i CO2-utslipp skyldtes i stor grad veitrafikk, og den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler, sier Ingrid Dahl Hovland.

Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren. Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.

Flytende biodrivstoff økte med 20 prosent i fjor

Salget av bensin og autodiesel gikk ned i fjor, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det ble solgt omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff i 2019 enn i 2018. Mengden avansert biodrivstoff økte med nesten 40 mill. liter. Nesten 40 prosent av alt flytende biodrivstoff var avansert, ifølge Miljødirektoratet.

– Det er gledelig å se at tallene for avansert biodrivstoff går opp. Det er mye bedre å utnytte avfall og rester enn å konkurrere om råstoff som kunne vært spist av dyr eller mennesker, sier Hovland. 

Avansert biodrivstoff lages i hovedsak av slakteavfall og brukt frityrolje. Vanlig biodrivstoff lages av rapsolje eller andre råstoff som kunne vært brukt som mat eller dyrefôr. Avansert biodrivstoff er derfor mer bærekraftig.

300 000 elbiler på norske veier

Utslipp fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

– I dag kjører det 300 000 elbiler på norske veier. Av disse var det ca 8000 varebiler. I tillegg har vi 245 000 hybridbiler. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Hovland.

Økning i kjørelengde for utslippsfrie kjøretøy

Statistikk viser også at kjørelengden for den samlede bilparken sank med 1,3 prosent i 2019, og at det var en økning i kjørelengde for utslippsfrie kjøretøy.

Kjørelengden for den samlede bilparken sank med 436,8 millioner kilometer i 2019, mens det var en økning i kjørelengde for utslippsfrie kjøretøy med 950,5 mill. kilometer.

Kjøretøyopplysninger - illustrasjonsfoto. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Statens vegvesen jobber på flere områder for å bidra til å nå nasjonale klimamål. ( Foto: Knut Opeide