Digitalt folkemøte om massar og sjødeponi

— Tysdag 7. september inviterte Statens vegvesen og Bane NOR til digitalt møte med fokus på søknaden om sjødeponi og handtering av massar. Sjå opptak!

Alle fagrapportar er no tilgjengelege

— Som grunnlag for reguleringsplanen for strekninga er det utarbeidd fagrapportar innanfor ulike tema. Dei er godkjende og er no offentleg tilgjengelege.

Unikt gullfunn på Espeland

— I samband med arkeologiske registreringar knytt til planane om ny E16 ved Espeland utanfor Bergen, ble det før helga gjort det største gullfunnet frå forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.