Digitalt folkemøte om massar og sjødeponi

— Tysdag 7. september inviterte Statens vegvesen og Bane NOR til digitalt møte med fokus på søknaden om sjødeponi og handtering av massar. Sjå opptak!