God framdrift på austsida av E16 Filefjell

— Hæhre Entreprenør AS har kome godt i gang med arbeidet på Varpe Bru - Smedalsosen. Ved Tyinkrysset er ein no rundt 50 meter inne i fjellet, og skogrydding og terrengavdekking viser godt igjen langs store deler av strekninga.

Sjå korleis vegen blir

— Sjå animasjon av ny E16 over Filefjell, frå ein køyrer ut vestre enden av Filefjellstunnelen mot Smedalsosen. Filmen viser mellom anna korleis vegbana er heva i terrenget for å unngå at snøen legg seg.

Stor Filefjells-kontrakt ut på anbod

— I november blir bygginga av E16 Varpe bru – Smedalsosen over Filefjell lyst ut. Strekninga består av 14 kilometer veg i dagen og seks kilometer tunnel. Planlagt anleggsstart er våren 2014.