Konfliktfritt på E16 Filefjell

— Milliardkontrakta Varpe Bru - Smedalsosen på E16 Filefjell har vore ein suksess frå start til slutt. God framdrift, fråver av konfliktar og semje om prisen har prega anlegget.

Omfattande arbeid i Filefjelltunnelen

— Sjølv om det vart hol gjennom Filefjelltunnelen i haust, er det eit stort arbeid som gjenstår før tunnelen kan opnast om 1 1/2 år.

Betre dekke på delar av strekninga

— På E16 Filefjell er no delar av strekninga frå Smedalsosen og austover heva og svingar retta ut. Mykje av vegen har i dag grusdekke og gjenbruksasfalt, og ein ser store framskritt langs heile veglinja.

Sjå vegbygginga frå lufta

— Statens vegvesen har fått laga ei ny informasjonsfilm om vegprosjektet E16 Filefjell.

2,5 kilometer i Filefjelltunnelen

— Framdrifta i Filefjelltunnelen på E16 går godt, og før helga passerte Hæhre Entreprenør 2,5 kilometer ferdig sprengt tunnel.