Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen. 

E39 Ålesund-Molde er delt inn i fem delstrekninger:

Det pågår nå en ekstern kvalitetsikring (KS2) av strekningen fra Vik til Molde

Når hele strekningen er utbygd vil reisetiden mellom Ålesund og Molde halveres til 47–54 min avhengig av vegstandard. Strekningen er en del av Fergefri E39.

Kryssingen av Romsdalsfjorden vil avløse to ferjesamband og gi fastlandsforbindelse til Otrøya i Molde kommune. Prosjektet legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen i Aukra kommune, der landanlegget til Ormen Lange ligger. Utbyggingen av Kjerringsundet vil avløse et tredje ferjesamband mellom Aukra og Hollingsholmen. 

Se video om om ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden:

E39 Åelsund-Molde

Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen. Video: Rambøll.

Målsettingen med en ny europaveg mellom Ålesund og Molde er en døgnåpen E39 uten forsinkelser på grunn av uvær eller kø. Transportsystemet skal være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og sørge for at 10 000 flere innbyggere får en reiseavstand til en av byene på maksimalt 45 minutter.

Finner du ikke det du er ute etter? Ta gjerne en kikk på oversikten over ofte stilte spørsmål.

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Ålesund, Vestnes, Molde
Fylke:
Møre og Romsdal
Lengde:
75 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Kostnadsramme på 24,4 milliarder, hvorav under 20% bompenger.

E39 Ålesund–Molde © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Magnhild Rømyhr

Planleggingsleder
Telefon:
900 76 924
E-post:

Bernt Arne Helberg

Planleggingsleder
Telefon:
91007065
E-post:

Tone Hammer

Planleggingsleder
Telefon:
94144683
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905

Marit Krekvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97140435
E-post:

Sist oppdatert: